Gyukatsu ข้าวเนื้อทอดคิวยาวย่านชิบูย่า

By |2021-03-12T03:54:23-07:00August 31st, 2016|Categories: Dining|Tags: , , , , |0 Comments

เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักข้าวหน้าหมูทอดหรือทงคัตซึ (Tonkatsu) กันดี แต่รู้กันหรือไม่ จริงๆแล้วนอกจากหมูแล้วยังมีทงคัตซึที่ทำมาจากเนื้อด้วย